HLAVNÍ STAVBYVEDOUCÍ

Mzda 100 000,-

Mzda 100 000,-
5 týdnu dovolené.
Příspěvek na stravování.
Služební auto.
Penzijní připojištění.
Možnost ubytování pro mimopražské.
Nutné SŠ/VŠ stavební vzdělání.

Volejte 603 28 88 78 nebo pošlete rovnou životopis napiste@personalistovi.cz

Jsme solventní stavební společnost. Stavíme a rekonstruujeme bytové domy, veřejné budovy, průmyslové haly. Jsme držiteli řady prestižních ocenění - Stavební firma roku, Českých 100 nejlepších apod. Rovněž naše stavby pravidelně dosahují skvělých umístění v soutěžích.

O čem je práce hlavního stavbyvedoucího?

Na tuto pozici potřebujeme člověka, který má zkušenosti se stavební výrobou. Především budete organizovat práci našich lidí, nebo subdodavatelů a kontrolovat technologické postupy. Nevyhnete se komunikaci s projektanty, technickým dozorem a s dodavateli. Očekáváme, že budete samostatně, odborně a zodpovědně plánovat, řídit, koordinovat a kontrolovat veškeré činnosti svěřených stavebních projektů. Vašim cílem bude řádné dokončení, předání, finančního vypořádání a závěrečné celkového vyhodnocení každého projektu. Budete zajišťovat včasné dokončení výběru subdodavatelů, uzavření smluv o dílo včetně případných dodatků se subdodavateli stavebních prací a zodpovídat za jejich plnění. Dále budete provádět kontrolu stavebních prací podle norem, technologických postupů a v souladu s legislativou BOZ, PO a ochrany ŽP. Dohlížet na dodržování vnitřních směrnic a pravidel vztahujících se na provádění prací a na styk se zákazníky a pracovat s interním systémem pro správu zakázek. Budete řídit průběh realizace projektu dle smlouvy o dílo s objednatelem a zodpovídat za její plnění a dodržování harmonogramu a smluvních termínů. Nemine Vás průběžné vyhodnocování ekonomických výsledků projektu a kvality prací a zodpovědnost za ně. Povedete jednání se zástupci subdodavatelů, objednatelem projektu (investorem), TDI, projektanty apod., vést kontrolní dny a kontrolovat zápisy z těchto jednání.

Co k tomu potřebujete umět?

Minimálně SŠ, nebo VŠ stavební, v oboru pozemního stavitelství.

Autorizace ČKAIT v oboru pozemních staveb.

Praktické zkušenosti se stavební výrobou.

Musíte umět číst ve výkresech.

Je potřeba umět pracovat s PC. 

ŘP B.

Český jazyk na velmi vysoké úrovni.

Co za to budete mít?

Mzda 100.000,-

  • Práce na hlavní pracovní poměr.
  • 5 týdnů dovolené.
  • 2 dny Sick days.
  • Služební auto.
  • Služební notebook.
  • Služební telefon.
  • Příspěvek na sport/kulturu/zdraví/volný čas/ volnočasové aktivity.
  • Příspěvek na penzijní připojištění.
  • Místo práce je Praha a Středočeský kraj

Co byste měl teď udělat?

Vyplnit formulář a přiložit k tomu životopis. Nebo klidně zavolat 603 28 88 78